Projenin Amacı ve Öngörülen Katkıları

Amacı

Projemiz İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan öğrencilerin kişisel yönelimlerine karar vermelerinde fikir danışmanlığı yaparak sektördeki gerçek uygulamalarla öğrencileri tanıştırmak ve onların bu sayede kişisel ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda hayata atılmalarına ve doğru kararlarla sektörde ve öğrenim hayatlarında daha başarılı olmalarını amaçlamaktadır.

Projenin Paydaşlara Beklenen Katkıları;

Mentor;

Yeni bireylerle yeni bakış açıları kazanır,
Bilgilerini tazeler,
Gelecekte birlikte çalışabileceği çalışma arkadaşlarını erkenden seçme şansı doğar.

Öğrenci;

Kendisinden beklenen görev ve sorumluluk tanımını daha iyi anlar,
Daha gerçekçi hedef belirler,
Kendisi ve akademik projeleri için eylem planı hazırlayabilir,
Sektörel tecrübelerden yararlandığı için daha az hata yapar,
Etkin kararlar alır,
Mesleki aidiyeti erkenden gelişmeye başlar.