Projenin Paydaşları

Mentor olarak seçilecek olan kişi, tecrübeli ve dürüstlüğüne en çok güvenilen deneyimli yönetici ve mühendisler arasından seçilmektedir.
Mentor - Öğrenci Dayanışma Projesi;

  • Uzun dönemli ve iki taraflı bir süreçtir
  • Deneyimlerin paylaşılması söz konusudur
  • Öğrencilerin mesleki yaşamları için cesaret vericidir
  • Bilgi açık ve anlaşılır bir yöntemle aktarılır
  • Mentor–Öğrenci arasında Usta-Çırak ilişkisi vardır

Projenin İşleyişi

Mentor-Öğrenci Projesi İşleyiş Planı

İTÜ-GİMDER

İTÜ Gemi ve Deniz Mühendisliği Kulübüne gönüllü olarak başvuranlar arasından seçilen öğrencilere, sektörde aktif olarak çalışmakta olan gönüllü mentor eşleştirmesi yapılacaktır.

Devamını Oku »